اطاعات تماس

آدرس

یزد بلوار طالقانی مجتمع تجاري گلستان واحد 225

شماره تماس

۰۳۵۳۷۲۵۲۷۴۸

شماره پشتیبانی

شماره پشتیبانی

۰۳۵۳۷۲۵۲۷۴۸

پست الکترونیک

info persianmedia.co

فرم تماس با ما