هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ريال ۶,۲۱۰,۰۰۰ريال ۴,۱۴۰,۰۰۰ريال ۲,۰۷۰,۰۰۰ريال Com
۱۲,۴۲۰,۰۰۰ريال ۷,۴۵۲,۰۰۰ريال ۴,۹۶۸,۰۰۰ريال ۲,۴۸۴,۰۰۰ريال Net
۱۲,۴۲۰,۰۰۰ريال ۷,۴۵۲,۰۰۰ريال ۴,۹۶۸,۰۰۰ريال ۲,۴۸۴,۰۰۰ريال Org
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ريال ۸,۲۸۰,۰۰۰ريال ۵,۵۲۰,۰۰۰ريال ۲,۷۶۰,۰۰۰ريال Info
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ريال ۸,۲۸۰,۰۰۰ريال ۵,۵۲۰,۰۰۰ريال ۲,۷۶۰,۰۰۰ريال Biz
۱۲,۴۲۰,۰۰۰ريال ۷,۴۵۲,۰۰۰ريال ۴,۹۶۸,۰۰۰ريال ۲,۴۸۴,۰۰۰ريال Name
۲۴,۱۵۰,۰۰۰ريال ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ريال ۹,۶۶۰,۰۰۰ريال ۴,۸۳۰,۰۰۰ريال Co
۱۵,۸۷۰,۰۰۰ريال ۹,۵۲۲,۰۰۰ريال ۶,۳۴۸,۰۰۰ريال ۳,۱۷۴,۰۰۰ريال Me
۱۵,۸۷۰,۰۰۰ريال ۹,۵۲۲,۰۰۰ريال ۶,۳۴۸,۰۰۰ريال ۳,۱۷۴,۰۰۰ريال Agency
۸,۹۷۰,۰۰۰ريال ۵,۳۸۲,۰۰۰ريال ۳,۵۸۸,۰۰۰ريال ۱,۷۹۴,۰۰۰ريال Work
۱۴,۴۹۰,۰۰۰ريال ۸,۶۹۴,۰۰۰ريال ۵,۷۹۶,۰۰۰ريال ۲,۸۹۸,۰۰۰ريال Company
۱۴,۴۹۰,۰۰۰ريال ۸,۶۹۴,۰۰۰ريال ۵,۷۹۶,۰۰۰ريال ۲,۸۹۸,۰۰۰ريال Business
۲۲,۷۷۰,۰۰۰ريال ۱۳,۶۶۲,۰۰۰ريال ۹,۱۰۸,۰۰۰ريال ۴,۵۵۴,۰۰۰ريال Site
۲۶,۹۱۰,۰۰۰ريال ۱۶,۱۴۶,۰۰۰ريال ۱۰,۷۶۴,۰۰۰ريال ۵,۳۸۲,۰۰۰ريال Shop
۱۳,۱۱۰,۰۰۰ريال ۷,۸۶۶,۰۰۰ريال ۵,۲۴۴,۰۰۰ريال ۲,۶۲۲,۰۰۰ريال Asia
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ريال ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ريال ۶,۹۰۰,۰۰۰ريال ۳,۴۵۰,۰۰۰ريال App
۷,۵۹۰,۰۰۰ريال ۴,۵۵۴,۰۰۰ريال ۳,۰۳۶,۰۰۰ريال ۱,۵۱۸,۰۰۰ريال De
۷,۵۹۰,۰۰۰ريال ۴,۵۵۴,۰۰۰ريال ۳,۰۳۶,۰۰۰ريال ۱,۵۱۸,۰۰۰ريال Eu
۱۲,۴۲۰,۰۰۰ريال ۷,۴۵۲,۰۰۰ريال ۴,۹۶۸,۰۰۰ريال ۲,۴۸۴,۰۰۰ريال Fr
۶۰۰,۰۰۰ريال ۳۶۰,۰۰۰ريال ۲۴۰,۰۰۰ريال ۱۲۰,۰۰۰ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت