هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۸,۲۵۰,۰۰۰ريال ۴,۹۵۰,۰۰۰ريال ۳,۳۰۰,۰۰۰ريال ۱,۶۵۰,۰۰۰ريال Com
۹,۹۰۰,۰۰۰ريال ۵,۹۴۰,۰۰۰ريال ۳,۹۶۰,۰۰۰ريال ۱,۹۸۰,۰۰۰ريال Net
۹,۹۰۰,۰۰۰ريال ۵,۹۴۰,۰۰۰ريال ۳,۹۶۰,۰۰۰ريال ۱,۹۸۰,۰۰۰ريال Org
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ريال ۶,۶۰۰,۰۰۰ريال ۴,۴۰۰,۰۰۰ريال ۲,۲۰۰,۰۰۰ريال Info
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ريال ۶,۶۰۰,۰۰۰ريال ۴,۴۰۰,۰۰۰ريال ۲,۲۰۰,۰۰۰ريال Biz
۹,۹۰۰,۰۰۰ريال ۵,۹۴۰,۰۰۰ريال ۳,۹۶۰,۰۰۰ريال ۱,۹۸۰,۰۰۰ريال Name
۱۹,۲۵۰,۰۰۰ريال ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ريال ۷,۷۰۰,۰۰۰ريال ۳,۸۵۰,۰۰۰ريال Co
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ريال ۷,۵۹۰,۰۰۰ريال ۵,۰۶۰,۰۰۰ريال ۲,۵۳۰,۰۰۰ريال Me
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ريال ۷,۵۹۰,۰۰۰ريال ۵,۰۶۰,۰۰۰ريال ۲,۵۳۰,۰۰۰ريال Agency
۷,۱۵۰,۰۰۰ريال ۴,۲۹۰,۰۰۰ريال ۲,۸۶۰,۰۰۰ريال ۱,۴۳۰,۰۰۰ريال Work
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ريال ۶,۹۳۰,۰۰۰ريال ۴,۶۲۰,۰۰۰ريال ۲,۳۱۰,۰۰۰ريال Company
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ريال ۶,۹۳۰,۰۰۰ريال ۴,۶۲۰,۰۰۰ريال ۲,۳۱۰,۰۰۰ريال Business
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ريال ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ريال ۷,۲۶۰,۰۰۰ريال ۳,۶۳۰,۰۰۰ريال Site
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ريال ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ريال ۸,۵۸۰,۰۰۰ريال ۴,۲۹۰,۰۰۰ريال Shop
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ريال ۶,۲۷۰,۰۰۰ريال ۴,۱۸۰,۰۰۰ريال ۲,۰۹۰,۰۰۰ريال Asia
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ريال ۸,۲۵۰,۰۰۰ريال ۵,۵۰۰,۰۰۰ريال ۲,۷۵۰,۰۰۰ريال App
۶,۰۵۰,۰۰۰ريال ۳,۶۳۰,۰۰۰ريال ۲,۴۲۰,۰۰۰ريال ۱,۲۱۰,۰۰۰ريال De
۶,۰۵۰,۰۰۰ريال ۳,۶۳۰,۰۰۰ريال ۲,۴۲۰,۰۰۰ريال ۱,۲۱۰,۰۰۰ريال Eu
۹,۹۰۰,۰۰۰ريال ۵,۹۴۰,۰۰۰ريال ۳,۹۶۰,۰۰۰ريال ۱,۹۸۰,۰۰۰ريال Fr
۶۰۰,۰۰۰ريال ۳۶۰,۰۰۰ريال ۲۴۰,۰۰۰ريال ۱۲۰,۰۰۰ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت