هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۹,۱۵۰,۰۰۰ريال ۵,۴۹۰,۰۰۰ريال ۳,۶۶۰,۰۰۰ريال ۱,۸۳۰,۰۰۰ريال Com
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ريال ۶,۵۸۸,۰۰۰ريال ۴,۳۹۲,۰۰۰ريال ۲,۱۹۶,۰۰۰ريال Net
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ريال ۶,۵۸۸,۰۰۰ريال ۴,۳۹۲,۰۰۰ريال ۲,۱۹۶,۰۰۰ريال Org
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ريال ۷,۳۲۰,۰۰۰ريال ۴,۸۸۰,۰۰۰ريال ۲,۴۴۰,۰۰۰ريال Info
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ريال ۷,۳۲۰,۰۰۰ريال ۴,۸۸۰,۰۰۰ريال ۲,۴۴۰,۰۰۰ريال Biz
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ريال ۶,۵۸۸,۰۰۰ريال ۴,۳۹۲,۰۰۰ريال ۲,۱۹۶,۰۰۰ريال Name
۲۱,۳۵۰,۰۰۰ريال ۱۲,۸۱۰,۰۰۰ريال ۸,۵۴۰,۰۰۰ريال ۴,۲۷۰,۰۰۰ريال Co
۱۴,۰۳۰,۰۰۰ريال ۸,۴۱۸,۰۰۰ريال ۵,۶۱۲,۰۰۰ريال ۲,۸۰۶,۰۰۰ريال Me
۱۴,۰۳۰,۰۰۰ريال ۸,۴۱۸,۰۰۰ريال ۵,۶۱۲,۰۰۰ريال ۲,۸۰۶,۰۰۰ريال Agency
۷,۹۳۰,۰۰۰ريال ۴,۷۵۸,۰۰۰ريال ۳,۱۷۲,۰۰۰ريال ۱,۵۸۶,۰۰۰ريال Work
۱۲,۸۱۰,۰۰۰ريال ۷,۶۸۶,۰۰۰ريال ۵,۱۲۴,۰۰۰ريال ۲,۵۶۲,۰۰۰ريال Company
۱۲,۸۱۰,۰۰۰ريال ۷,۶۸۶,۰۰۰ريال ۵,۱۲۴,۰۰۰ريال ۲,۵۶۲,۰۰۰ريال Business
۲۰,۱۳۰,۰۰۰ريال ۱۲,۰۷۸,۰۰۰ريال ۸,۰۵۲,۰۰۰ريال ۴,۰۲۶,۰۰۰ريال Site
۲۳,۷۹۰,۰۰۰ريال ۱۴,۲۷۴,۰۰۰ريال ۹,۵۱۶,۰۰۰ريال ۴,۷۵۸,۰۰۰ريال Shop
۵۱,۸۵۰,۰۰۰ريال ۳۱,۱۱۰,۰۰۰ريال ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ريال ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ريال Green
۱۱,۵۹۰,۰۰۰ريال ۶,۹۵۴,۰۰۰ريال ۴,۶۳۶,۰۰۰ريال ۲,۳۱۸,۰۰۰ريال Asia
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ريال ۹,۱۵۰,۰۰۰ريال ۶,۱۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۵۰,۰۰۰ريال App
۶,۷۱۰,۰۰۰ريال ۴,۰۲۶,۰۰۰ريال ۲,۶۸۴,۰۰۰ريال ۱,۳۴۲,۰۰۰ريال De
۶,۷۱۰,۰۰۰ريال ۴,۰۲۶,۰۰۰ريال ۲,۶۸۴,۰۰۰ريال ۱,۳۴۲,۰۰۰ريال Eu
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ريال ۶,۵۸۸,۰۰۰ريال ۴,۳۹۲,۰۰۰ريال ۲,۱۹۶,۰۰۰ريال Fr
۶۰۰,۰۰۰ريال ۳۶۰,۰۰۰ريال ۲۴۰,۰۰۰ريال ۱۲۰,۰۰۰ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت