هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۱۲,۳۷۵,۰۰۰ريال ۷,۴۲۵,۰۰۰ريال ۴,۹۵۰,۰۰۰ريال ۲,۴۷۵,۰۰۰ريال Com
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ريال ۸,۹۱۰,۰۰۰ريال ۵,۹۴۰,۰۰۰ريال ۲,۹۷۰,۰۰۰ريال Net
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ريال ۸,۹۱۰,۰۰۰ريال ۵,۹۴۰,۰۰۰ريال ۲,۹۷۰,۰۰۰ريال Org
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ريال ۹,۹۰۰,۰۰۰ريال ۶,۶۰۰,۰۰۰ريال ۳,۳۰۰,۰۰۰ريال Info
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ريال ۹,۹۰۰,۰۰۰ريال ۶,۶۰۰,۰۰۰ريال ۳,۳۰۰,۰۰۰ريال Biz
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ريال ۸,۹۱۰,۰۰۰ريال ۵,۹۴۰,۰۰۰ريال ۲,۹۷۰,۰۰۰ريال Name
۲۸,۸۷۵,۰۰۰ريال ۱۷,۳۲۵,۰۰۰ريال ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ريال ۵,۷۷۵,۰۰۰ريال Co
۱۸,۹۷۵,۰۰۰ريال ۱۱,۳۸۵,۰۰۰ريال ۷,۵۹۰,۰۰۰ريال ۳,۷۹۵,۰۰۰ريال Me
۱۸,۹۷۵,۰۰۰ريال ۱۱,۳۸۵,۰۰۰ريال ۷,۵۹۰,۰۰۰ريال ۳,۷۹۵,۰۰۰ريال Agency
۱۰,۷۲۵,۰۰۰ريال ۶,۴۳۵,۰۰۰ريال ۴,۲۹۰,۰۰۰ريال ۲,۱۴۵,۰۰۰ريال Work
۱۷,۳۲۵,۰۰۰ريال ۱۰,۳۹۵,۰۰۰ريال ۶,۹۳۰,۰۰۰ريال ۳,۴۶۵,۰۰۰ريال Company
۱۷,۳۲۵,۰۰۰ريال ۱۰,۳۹۵,۰۰۰ريال ۶,۹۳۰,۰۰۰ريال ۳,۴۶۵,۰۰۰ريال Business
۲۷,۲۲۵,۰۰۰ريال ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ريال ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ريال ۵,۴۴۵,۰۰۰ريال Site
۳۲,۱۷۵,۰۰۰ريال ۱۹,۳۰۵,۰۰۰ريال ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ريال ۶,۴۳۵,۰۰۰ريال Shop
۱۵,۶۷۵,۰۰۰ريال ۹,۴۰۵,۰۰۰ريال ۶,۲۷۰,۰۰۰ريال ۳,۱۳۵,۰۰۰ريال Asia
۲۰,۶۲۵,۰۰۰ريال ۱۲,۳۷۵,۰۰۰ريال ۸,۲۵۰,۰۰۰ريال ۴,۱۲۵,۰۰۰ريال App
۹,۰۷۵,۰۰۰ريال ۵,۴۴۵,۰۰۰ريال ۳,۶۳۰,۰۰۰ريال ۱,۸۱۵,۰۰۰ريال De
۹,۰۷۵,۰۰۰ريال ۵,۴۴۵,۰۰۰ريال ۳,۶۳۰,۰۰۰ريال ۱,۸۱۵,۰۰۰ريال Eu
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ريال ۸,۹۱۰,۰۰۰ريال ۵,۹۴۰,۰۰۰ريال ۲,۹۷۰,۰۰۰ريال Fr
۶۰۰,۰۰۰ريال ۳۶۰,۰۰۰ريال ۲۴۰,۰۰۰ريال ۱۲۰,۰۰۰ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت