هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۶,۳۷۵,۰۰۰ريال ۳,۸۲۵,۰۰۰ريال ۲,۵۵۰,۰۰۰ريال ۱,۲۷۵,۰۰۰ريال Com
۷,۶۵۰,۰۰۰ريال ۴,۵۹۰,۰۰۰ريال ۳,۰۶۰,۰۰۰ريال ۱,۵۳۰,۰۰۰ريال Net
۷,۶۵۰,۰۰۰ريال ۴,۵۹۰,۰۰۰ريال ۳,۰۶۰,۰۰۰ريال ۱,۵۳۰,۰۰۰ريال Org
۸,۵۰۰,۰۰۰ريال ۵,۱۰۰,۰۰۰ريال ۳,۴۰۰,۰۰۰ريال ۱,۷۰۰,۰۰۰ريال Info
۸,۵۰۰,۰۰۰ريال ۵,۱۰۰,۰۰۰ريال ۳,۴۰۰,۰۰۰ريال ۱,۷۰۰,۰۰۰ريال Biz
۷,۶۵۰,۰۰۰ريال ۴,۵۹۰,۰۰۰ريال ۳,۰۶۰,۰۰۰ريال ۱,۵۳۰,۰۰۰ريال Name
۱۴,۸۷۵,۰۰۰ريال ۸,۹۲۵,۰۰۰ريال ۵,۹۵۰,۰۰۰ريال ۲,۹۷۵,۰۰۰ريال Co
۹,۷۷۵,۰۰۰ريال ۵,۸۶۵,۰۰۰ريال ۳,۹۱۰,۰۰۰ريال ۱,۹۵۵,۰۰۰ريال Me
۹,۷۷۵,۰۰۰ريال ۵,۸۶۵,۰۰۰ريال ۳,۹۱۰,۰۰۰ريال ۱,۹۵۵,۰۰۰ريال Agency
۵,۵۲۵,۰۰۰ريال ۳,۳۱۵,۰۰۰ريال ۲,۲۱۰,۰۰۰ريال ۱,۱۰۵,۰۰۰ريال Work
۸,۹۲۵,۰۰۰ريال ۵,۳۵۵,۰۰۰ريال ۳,۵۷۰,۰۰۰ريال ۱,۷۸۵,۰۰۰ريال Company
۸,۹۲۵,۰۰۰ريال ۵,۳۵۵,۰۰۰ريال ۳,۵۷۰,۰۰۰ريال ۱,۷۸۵,۰۰۰ريال Business
۱۴,۰۲۵,۰۰۰ريال ۸,۴۱۵,۰۰۰ريال ۵,۶۱۰,۰۰۰ريال ۲,۸۰۵,۰۰۰ريال Site
۱۶,۵۷۵,۰۰۰ريال ۹,۹۴۵,۰۰۰ريال ۶,۶۳۰,۰۰۰ريال ۳,۳۱۵,۰۰۰ريال Shop
۸,۰۷۵,۰۰۰ريال ۴,۸۴۵,۰۰۰ريال ۳,۲۳۰,۰۰۰ريال ۱,۶۱۵,۰۰۰ريال Asia
۱۰,۶۲۵,۰۰۰ريال ۶,۳۷۵,۰۰۰ريال ۴,۲۵۰,۰۰۰ريال ۲,۱۲۵,۰۰۰ريال App
۴,۶۷۵,۰۰۰ريال ۲,۸۰۵,۰۰۰ريال ۱,۸۷۰,۰۰۰ريال ۹۳۵,۰۰۰ريال De
۴,۶۷۵,۰۰۰ريال ۲,۸۰۵,۰۰۰ريال ۱,۸۷۰,۰۰۰ريال ۹۳۵,۰۰۰ريال Eu
۷,۶۵۰,۰۰۰ريال ۴,۵۹۰,۰۰۰ريال ۳,۰۶۰,۰۰۰ريال ۱,۵۳۰,۰۰۰ريال Fr
۶۰۰,۰۰۰ريال ۳۶۰,۰۰۰ريال ۲۴۰,۰۰۰ريال ۱۲۰,۰۰۰ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت