اطلاعات تماس


  • یزد بلوار طالقانی مجتمع تجاری گلستان طبقه همکف ۲۲۵
    شماره تماس: ۰۳۵۳۷۲۵۲۴۲۶-۰۳۵۳۷۲۵۲۷۴۸
    تلفن: ۰۳۵۳۷۲۵۲۴۲۶-۰۳۵۳۷۲۵۲۷۴۸
    فاکس: ۰۳۵۳۷۲۵۲۷۴۸
    infopersianmedia.co:پست الکترونیک

فرم ارتباط با ما