اطلاعات تماس


  • یزد، بلوار طالقانی، مجتمع تجاری گلستان، طبقه اول، واحد ۳۱۶
    شماره تماس: ۰۳۵۳۷۲۵۲۴۲۶-۰۳۵۳۷۲۵۲۷۴۸
    تلفن: ۰۳۵۳۷۲۵۲۴۲۶-۰۳۵۳۷۲۵۲۷۴۸
    فاکس: ۰۳۵۳۷۲۵۲۷۴۸
    infopersianmedia.co:پست الکترونیک

فرم ارتباط با ما