هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۳,۳۵۰,۰۰۰ريال ۲,۰۱۰,۰۰۰ريال ۱,۳۴۰,۰۰۰ريال ۶۷۰,۰۰۰ريال Com
۴,۰۵۰,۰۰۰ريال ۲,۴۳۰,۰۰۰ريال ۱,۶۲۰,۰۰۰ريال ۸۱۰,۰۰۰ريال Net
۴,۰۵۰,۰۰۰ريال ۲,۴۳۰,۰۰۰ريال ۱,۶۲۰,۰۰۰ريال ۸۱۰,۰۰۰ريال Org
۴,۷۵۰,۰۰۰ريال ۲,۸۵۰,۰۰۰ريال ۱,۹۰۰,۰۰۰ريال ۹۵۰,۰۰۰ريال Info
۴,۷۵۰,۰۰۰ريال ۲,۸۵۰,۰۰۰ريال ۱,۹۰۰,۰۰۰ريال ۹۵۰,۰۰۰ريال Biz
۴,۸۵۰,۰۰۰ريال ۲,۹۱۰,۰۰۰ريال ۱,۹۴۰,۰۰۰ريال ۹۷۰,۰۰۰ريال Name
۷,۰۰۰,۰۰۰ريال ۴,۲۰۰,۰۰۰ريال ۲,۸۰۰,۰۰۰ريال ۱,۴۰۰,۰۰۰ريال Co
۵,۵۰۰,۰۰۰ريال ۳,۳۰۰,۰۰۰ريال ۲,۲۰۰,۰۰۰ريال ۱,۱۰۰,۰۰۰ريال Me
۵,۵۰۰,۰۰۰ريال ۳,۳۰۰,۰۰۰ريال ۲,۲۰۰,۰۰۰ريال ۱,۱۰۰,۰۰۰ريال Agency
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Work
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Company
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Business
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Site
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Shop
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Asia
۳,۳۵۰,۰۰۰ريال ۲,۰۱۰,۰۰۰ريال ۱,۳۴۰,۰۰۰ريال ۶۷۰,۰۰۰ريال De
۳,۳۵۰,۰۰۰ريال ۲,۰۱۰,۰۰۰ريال ۱,۳۴۰,۰۰۰ريال ۶۷۰,۰۰۰ريال Eu
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Fr
۴۵۰,۰۰۰ريال ۲۷۰,۰۰۰ريال ۱۸۰,۰۰۰ريال ۹۰,۰۰۰ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
بی نهایت دامنه
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت