هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۳,۰۵۰,۰۰۰ريال ۱,۸۳۰,۰۰۰ريال ۱,۲۲۰,۰۰۰ريال ۶۱۰,۰۰۰ريال Com
۳,۵۵۰,۰۰۰ريال ۲,۱۳۰,۰۰۰ريال ۱,۴۲۰,۰۰۰ريال ۷۱۰,۰۰۰ريال Net
۳,۵۵۰,۰۰۰ريال ۲,۱۳۰,۰۰۰ريال ۱,۴۲۰,۰۰۰ريال ۷۱۰,۰۰۰ريال Org
۴,۲۵۰,۰۰۰ريال ۲,۵۵۰,۰۰۰ريال ۱,۷۰۰,۰۰۰ريال ۸۵۰,۰۰۰ريال Info
۴,۲۵۰,۰۰۰ريال ۲,۵۵۰,۰۰۰ريال ۱,۷۰۰,۰۰۰ريال ۸۵۰,۰۰۰ريال Biz
۳,۸۵۰,۰۰۰ريال ۲,۳۱۰,۰۰۰ريال ۱,۵۴۰,۰۰۰ريال ۷۷۰,۰۰۰ريال Name
۶,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۶۰۰,۰۰۰ريال ۲,۴۰۰,۰۰۰ريال ۱,۲۰۰,۰۰۰ريال Co
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Me
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Agency
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Work
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Company
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Business
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Site
۵,۰۰۰,۰۰۰ريال ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال Shop
۳,۹۵۰,۰۰۰ريال ۲,۳۷۰,۰۰۰ريال ۱,۵۸۰,۰۰۰ريال ۷۹۰,۰۰۰ريال Asia
۳,۰۵۰,۰۰۰ريال ۱,۸۳۰,۰۰۰ريال ۱,۲۲۰,۰۰۰ريال ۶۱۰,۰۰۰ريال De
۳,۰۵۰,۰۰۰ريال ۱,۸۳۰,۰۰۰ريال ۱,۲۲۰,۰۰۰ريال ۶۱۰,۰۰۰ريال Eu
۳,۰۵۰,۰۰۰ريال ۱,۸۳۰,۰۰۰ريال ۱,۲۲۰,۰۰۰ريال ۶۱۰,۰۰۰ريال Fr
۳۵۰,۰۰۰ريال ۲۱۰,۰۰۰ريال ۱۴۰,۰۰۰ريال ۷۰,۰۰۰ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
بی نهایت دامنه
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت