هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
۵,۲۵۰,۰۰۰ريال ۳,۱۵۰,۰۰۰ريال ۲,۱۰۰,۰۰۰ريال ۱,۰۵۰,۰۰۰ريال Com
۶,۳۰۰,۰۰۰ريال ۳,۷۸۰,۰۰۰ريال ۲,۵۲۰,۰۰۰ريال ۱,۲۶۰,۰۰۰ريال Net
۶,۳۰۰,۰۰۰ريال ۳,۷۸۰,۰۰۰ريال ۲,۵۲۰,۰۰۰ريال ۱,۲۶۰,۰۰۰ريال Org
۷,۰۰۰,۰۰۰ريال ۴,۲۰۰,۰۰۰ريال ۲,۸۰۰,۰۰۰ريال ۱,۴۰۰,۰۰۰ريال Info
۷,۰۰۰,۰۰۰ريال ۴,۲۰۰,۰۰۰ريال ۲,۸۰۰,۰۰۰ريال ۱,۴۰۰,۰۰۰ريال Biz
۶,۳۰۰,۰۰۰ريال ۳,۷۸۰,۰۰۰ريال ۲,۵۲۰,۰۰۰ريال ۱,۲۶۰,۰۰۰ريال Name
۱۲,۲۵۰,۰۰۰ريال ۷,۳۵۰,۰۰۰ريال ۴,۹۰۰,۰۰۰ريال ۲,۴۵۰,۰۰۰ريال Co
۸,۰۵۰,۰۰۰ريال ۴,۸۳۰,۰۰۰ريال ۳,۲۲۰,۰۰۰ريال ۱,۶۱۰,۰۰۰ريال Me
۸,۰۵۰,۰۰۰ريال ۴,۸۳۰,۰۰۰ريال ۳,۲۲۰,۰۰۰ريال ۱,۶۱۰,۰۰۰ريال Agency
۴,۵۵۰,۰۰۰ريال ۲,۷۳۰,۰۰۰ريال ۱,۸۲۰,۰۰۰ريال ۹۱۰,۰۰۰ريال Work
۷,۳۵۰,۰۰۰ريال ۴,۴۱۰,۰۰۰ريال ۲,۹۴۰,۰۰۰ريال ۱,۴۷۰,۰۰۰ريال Company
۷,۳۵۰,۰۰۰ريال ۴,۴۱۰,۰۰۰ريال ۲,۹۴۰,۰۰۰ريال ۱,۴۷۰,۰۰۰ريال Business
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ريال ۶,۹۳۰,۰۰۰ريال ۴,۶۲۰,۰۰۰ريال ۲,۳۱۰,۰۰۰ريال Site
۱۳,۶۵۰,۰۰۰ريال ۸,۱۹۰,۰۰۰ريال ۵,۴۶۰,۰۰۰ريال ۲,۷۳۰,۰۰۰ريال Shop
۶,۶۵۰,۰۰۰ريال ۳,۹۹۰,۰۰۰ريال ۲,۶۶۰,۰۰۰ريال ۱,۳۳۰,۰۰۰ريال Asia
۳,۸۵۰,۰۰۰ريال ۲,۳۱۰,۰۰۰ريال ۱,۵۴۰,۰۰۰ريال ۷۷۰,۰۰۰ريال De
۳,۸۵۰,۰۰۰ريال ۲,۳۱۰,۰۰۰ريال ۱,۵۴۰,۰۰۰ريال ۷۷۰,۰۰۰ريال Eu
۶,۳۰۰,۰۰۰ريال ۳,۷۸۰,۰۰۰ريال ۲,۵۲۰,۰۰۰ريال ۱,۲۶۰,۰۰۰ريال Fr
۷۰۰,۰۰۰ريال ۴۲۰,۰۰۰ريال ۲۸۰,۰۰۰ريال ۱۴۰,۰۰۰ريال Ir
۸,۷۵۰,۰۰۰ريال ۵,۲۵۰,۰۰۰ريال ۳,۵۰۰,۰۰۰ريال ۱,۷۵۰,۰۰۰ريال App

خدمات دامنه

فعال سازی دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
بی نهایت دامنه
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت