هزینه دامنه

پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله دامنه
2,550,000ريال 1,530,000ريال 1,020,000ريال 510,000ريال Com
2,850,000ريال 1,710,000ريال 1,140,000ريال 570,000ريال Net
2,550,000ريال 1,530,000ريال 1,020,000ريال 510,000ريال Org
2,900,000ريال 1,740,000ريال 1,160,000ريال 580,000ريال Info
2,550,000ريال 1,530,000ريال 1,020,000ريال 510,000ريال Biz
2,550,000ريال 1,530,000ريال 1,020,000ريال 510,000ريال Name
5,000,000ريال 3,000,000ريال 2,000,000ريال 1,000,000ريال Co
3,500,000ريال 2,100,000ريال 1,400,000ريال 700,000ريال Me
4,500,000ريال 2,700,000ريال 1,800,000ريال 900,000ريال Agency
2,950,000ريال 1,770,000ريال 1,180,000ريال 590,000ريال Work
4,500,000ريال 2,700,000ريال 1,800,000ريال 900,000ريال Company
4,500,000ريال 2,700,000ريال 1,800,000ريال 900,000ريال Business
5,000,000ريال 3,000,000ريال 2,000,000ريال 1,000,000ريال Site
5,000,000ريال 3,000,000ريال 2,000,000ريال 1,000,000ريال Shop
3,250,000ريال 1,950,000ريال 1,300,000ريال 650,000ريال Asia
2,850,000ريال 1,710,000ريال 1,140,000ريال 570,000ريال De
2,850,000ريال 1,710,000ريال 1,140,000ريال 570,000ريال Eu
2,550,000ريال 1,530,000ريال 1,020,000ريال 510,000ريال Fr
350,000ريال 210,000ريال 140,000ريال 70,000ريال Ir

خدمات دامنه

فعال سازی امنیت دامنه
کنترل پنل پیشرفته
فعال سازی قفل دامنه
ثبت سریع دامنه
24×7/365 پشتیبانی
بی نهایت دامنه
درگاه پرداخت
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خدمات وب پرشین مدیا می باشد- نقشه سایت