میزبانی ایران

۷,۰۰۰,۰۰۰
ريال

پیشرفته ایران

 • ۳۰۰۰ MB : فضا
 • ۱۲۰ GIG : پهنای باند
 • : پست الکترونیک
 • : پایکاه داده
 • : کنترل پنل
 • ایران/ParsOnline : دیتاسنتر
 • بکاپ : روزانه ،هفتگی ،ماهانه
 • پایداری سرور :% ۹۹.۹۹۹

۳,۳۰۰,۰۰۰
ريال

حرفه ای ایران

 • ۱۰۰۰ MB : فضا
 • ۹۰ GIG : پهنای باند
 • : پست الکترونیک
 • : پایکاه داده
 • : کنترل پنل
 • ایران/ParsOnline : دیتاسنتر
 • بکاپ : روزانه ،هفتگی ،ماهانه
 • پایداری سرور :% ۹۹.۹۹۹

۲,۱۰۰,۰۰۰
ريال

استاندارد ایران

 • ۵۰۰ MB : فضا
 • ۶۰ GIG : پهنای باند
 • : پست الکترونیک
 • : پایکاه داده
 • : کنترل پنل
 • ایران/ParsOnline : دیتاسنتر
 • بکاپ : روزانه ،هفتگی ،ماهانه
 • پایداری سرور :% ۹۹.۹۹۹

۱,۵۰۰,۰۰۰
ريال

پایه ایران

 • ۲۵۰ MB : فضا
 • ۳۰ GIG : پهنای باند
 • : پست الکترونیک
 • : پایکاه داده
 • : کنترل پنل
 • ایران/ParsOnline : دیتاسنتر
 • بکاپ : روزانه ،هفتگی ،ماهانه
 • پایداری سرور :% ۹۹.۹۹۹

ویژگیها

پشتیبانی سرویس های میزبانی

پشتیبانی ۳۶۵*۷*۲۴ کامل

سخت افزار های سرویس ها میزبانی

بهترین سرورها و سخت افزارهای قدرتمند

نرم افزارهای سرویس میزبانی

نصب و بهینه سازی نرم افزارهای اورجینال