میزبانی فروشگاهی

۹,۵۵۵,۰۰۰
ريال

پیشرفته فروشگاهی

 • ۳۰۰۰ MB : فضا
 • ۱۲۰ GIG : پهنای باند
 • : پست الکترونیک
 • : پایکاه داده
 • : کنترل پنل
 • هلند/Leaseweb : دیتاسنتر
 • بکاپ : هفتگی
 • پایداری سرور :% ۹۹.۹۹۹

۸,۲۳۲,۰۰۰
ريال

حرفه ای فروشگاهی

 • ۱۰۰۰ MB : فضا
 • ۹۰ GIG : پهنای باند
 • : پست الکترونیک
 • : پایکاه داده
 • : کنترل پنل
 • هلند/Leaseweb : دیتاسنتر
 • بکاپ : هفتگی
 • پایداری سرور :% ۹۹.۹۹۹

۴,۱۱۶,۰۰۰
ريال

استاندارد فروشگاهی

 • ۵۰۰ MB : فضا
 • ۶۰ GIG : پهنای باند
 • : پست الکترونیک
 • : پایکاه داده
 • : کنترل پنل
 • هلند/Leaseweb : دیتاسنتر
 • بکاپ : هفتگی
 • پایداری سرور :% ۹۹.۹۹۹

۲,۷۹۳,۰۰۰
ريال

پایه فروشگاهی

 • ۲۵۰ MB : فضا
 • ۳۰ GIG : پهنای باند
 • : پست الکترونیک
 • : پایکاه داده
 • : کنترل پنل
 • هلند/Leaseweb : دیتاسنتر
 • بکاپ : هفتگی
 • پایداری سرور :% ۹۹.۹۹۹

ویژگیها

پشتیبانی سرویس های میزبانی

پشتیبانی ۳۶۵*۷*۲۴ کامل

سخت افزار های سرویس ها میزبانی

بهترین سرورها و سخت افزارهای قدرتمند

نرم افزارهای سرویس میزبانی

نصب و بهینه سازی نرم افزارهای اورجینال