سامانه پایش و جمع آوری اطلاعات معادن، یک نرم افزار تحت وب با هدف ايجاد فضای مناسب و ابزاری كارآمد جهت جمع آوری، تولید، مدیریت، ساماندهی و اطلاع رسانی داده ها و اطلاعات مکانی معادن و همچنین كمك به مديران و كارشناسان برنامه‌ريز و واحدهای اجرايي از طريق دستيابي به آخرين اطلاعات عمومي و اختصاصی معدن ها می باشد.:برخی از امکانات این سامانه بدین شرح می باشد


تجمیع و طبقه بندی ماشین آلات و تجهیزات

تجمیع و طبقه بندی بی نهایت کارگاه در معدن

سازماندهی پیمانکاران

سازماندهی بهره برداران

تجمیع و طبقه بندی میزان حامل های انرژی و آب

تجمیع و طبقه بندی میزان تولید سالانه بر اساس درجه بندی ماده معدنی

تعریف معادن با بیش از یک ماده معدنی

تجمیع و طبقه بندی اطلاعات جغرافیایی معدن

تجمیع و طبقه بندی آنالیز های آزمایشگاهی معدن

سازماندهی روش های استخراج

تجمیع و طبقه بندی سرمایه گزاری های صورت گرفته

تجمیع و طبقه بندی منابع انسانی

تجمیع و طبقه بندی وام های دریافتی

امکان ورود اطلاعات بصورت یکجا و از طریق فایل اکسل

 مدیریت سامانه پیامکی
مدیران در سامانه پایش و جمع آوری اطلاعات معادن می توانند از داده های خود گزارشهای دلخواه را ایجاد و برای تصمیم گیری بهتر از آن استفاده نمایند.

:گزارشات در سامانه معادن بدین شرح است


نمودار اطلاعات پایه

نمودار میزان تولید

نمودار اطلاعات ذخیره معدن

جدول پیمانکاران

جدول بهره برداران

نمودارمنابع انسانی

وام های دریافتی

نمودار منابع طبیعی

مقایسه منابع طبیعی

تجهیزات و ماشین آلات

جدول بهره برداران

گزارش عوارض تولید