میزبانی وب سازمانی

سرویس میزبانی وب

میزبانی وب سازمانی

5,100,000سالیانه/ریال
میزبانی وب سازمانی

3,000,000سالیانه/ریال
میزبانی وب سازمانی

1,500,000سالیانه/ریال
میزبانی وب سازمانی
1000MB 500MB 250MB فضا
50Gig 45Gig 25Gig پهنای باند
پست الکترونیک
پایگاه داده
کنترل پنل کنترل پنل کنترل پنل کنترل پنل
هلندکنترل پنل هلندکنترل پنل هلندکنترل پنل محل سرور
بکاپ گیری
99% 99% 9999% پایداری سرور
پشتیبانی
5,100,000سالیانه/ریال سفارش
3,000,000سالیانه/ریال سفارش
1,500,000سالیانه/ریال سفارش

امکانات میزبانی وب

دامنه
اضافه کردن
بی نهایت
پایگاه داده
نصب سریع
نرم افزار تحت وب
99.9%
پایداری سرور
نصب
رایگان
استفاده از درگاه
امن
انتقال
رایگان
گارانتی
سرویس
استفاده آسان
کنترل پنل
24/7/365
پشتیبانی
پر سرعت SSD
هارد
نماد اعتماد الکترونيکي