4,860,000ريال
سالانه
میزبانی وب 250 مگابایت
فضا
250 مگابایت
پهنای باند
50 گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
8,100,000ريال
سالانه
میزبانی وب 500 مگابایت
فضا
500 مگابایت
پهنای باند
90 گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
15,840,000ريال
سالانه
میزبانی وب 1000 مگابایت
فضا
1000 مگابایت
پهنای باند
150گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
19,440,000ريال
سالانه
میزبانی وب 3000 مگابایت
فضا
3000 مگابایت
پهنای باند
250گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
30,060,000ريال
سالانه
میزبانی وب 5000 سازمانی
فضا
5000 مگابایت
پهنای باند
400گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
47,340,000ريال
سالانه
میزبانی وب 10000مگابایت سازمانی
فضا
10000 مگابایت
پهنای باند
600 گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
61,920,000ريال
سالانه
میزبانی وب 20000مگابایت سازمانی
فضا
20000 مگابایت
پهنای باند
600 گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution