یافتن محصولات و سرویس ها

میزبانی وب 250 مگابایت
فضا :250 مگابایت
پهنای باند :50 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

4,185,000ريال سالانه
میزبانی وب 500 مگابایت
فضا :500 مگابایت
پهنای باند :90 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

6,975,000ريال سالانه
میزبانی وب 1000 مگابایت
فضا :1000 مگابایت
پهنای باند :150گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

13,640,000ريال سالانه
میزبانی وب 3000 مگابایت
فضا :3000 مگابایت
پهنای باند :250گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

16,740,000ريال سالانه
میزبانی وب 5000 سازمانی
فضا :5000 مگابایت
پهنای باند :400گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

25,885,000ريال سالانه
میزبانی وب 10000مگابایت سازمانی
فضا :10000 مگابایت
پهنای باند :600 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

40,765,000ريال سالانه
میزبانی وب 20000مگابایت سازمانی
فضا :20000 مگابایت
پهنای باند :600 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

53,320,000ريال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution