info[at]persianmedia.co
ریدایرکت سایت از http به https
  • مقالات
  • 1400/03/18

ریدایرکت سایت از http به https

اگر شما برای وب سایت خود گواهی SSL دارید، شما می‌توانید بصورت اتوماتیک کاربران را به https هدایت کنید تا آنها را از امنیت وب‌سایت مطمئن کنید. در زیر این آموزش را برای لینوکس و ویندوز خواهیم دید.

لینوکس :

 

برای ریدایرکت کردن کاربران به https باید کد زیر را در فایل htaccess. وارد کنید. 

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] 

اگر شما یک فایل htaccess. موجود دارید RewriteEngine On را دوبار تکرار نکنید.

همچنین مطمئن شوید که خط دوم یعنی RewriteCond و خط سوم یعنی RewriteRule بلافاصله بعد از خط RewriteEngine On  آمده باشند.

اگر فایل htaccess. را ندارید آن را در public_html ایجاد کنید.


ویندوز:

برای ریدایرکت کردن کاربران به https در ویندوز باید کد زیر را در فایل web.config وارد کنید.