4,860,000ريال
سالانه
میزبانی وب 250 مگابایت
فضا
250 مگابایت
پهنای باند
50 گیگابایت
Cpanel
کنترل پنل
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
8,100,000ريال
سالانه
میزبانی وب 500 مگابایت
فضا
500 مگابایت
پهنای باند
90 گیگابایت
Cpanel
کنترل پنل
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
15,840,000ريال
سالانه
میزبانی وب 1000 مگابایت
فضا
1000 مگابایت
پهنای باند
150گیگابایت
Cpanel
کنترل پنل
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
19,440,000ريال
سالانه
میزبانی وب 3000 مگابایت
فضا
3000 مگابایت
پهنای باند
250گیگابایت
Cpanel
کنترل پنل
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
30,060,000ريال
سالانه
میزبانی وب 5000 سازمانی
فضا
5000 مگابایت
پهنای باند
400گیگابایت
Cpanel
کنترل پنل
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution