میزبانی وب سازمانی
 • Product 1

  میزبانی وب 250 مگابایت

  • 250 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • کنترل پنل Cpanel
  • نامحدود پست الکترونیک
  • دارد پشتبانی
  • دارد بکاپ روزانه
  • دارد بیمه
  • LeaseWeb دیتاسنتر
 • Product 2

  میزبانی وب 500 مگابایت

  • 500 مگابایت فضا
  • 90 گیگابایت پهنای باند
  • کنترل پنل Cpanel
  • نامحدود پست الکترونیک
  • دارد پشتبانی
  • دارد بکاپ روزانه
  • دارد بیمه
  • LeaseWeb دیتاسنتر
 • Product 3

  میزبانی وب 1000 مگابایت

  • 1000 مگابایت فضا
  • 150گیگابایت پهنای باند
  • کنترل پنل Cpanel
  • نامحدود پست الکترونیک
  • دارد پشتبانی
  • دارد بکاپ روزانه
  • دارد بیمه
  • LeaseWeb دیتاسنتر
 • Product 4

  میزبانی وب 3000 مگابایت

  • 3000 مگابایت فضا
  • 250گیگابایت پهنای باند
  • کنترل پنل Cpanel
  • نامحدود پست الکترونیک
  • دارد پشتبانی
  • دارد بکاپ روزانه
  • دارد بیمه
  • LeaseWeb دیتاسنتر
 • Product 5

  میزبانی وب 5000 سازمانی

Powered by WHMCompleteSolution