ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length
:domain در دسترس نیست
در دسترس است!

Contact Support to Purchase
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی

در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

مشاهده بر اساس دسته بندی

قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com ویژه
9,920,000ريال
1 سال
9,920,000ريال
1 سال
9,920,000ريال
1 سال
.net ویژه
11,160,000ريال
1 سال
11,160,000ريال
1 سال
11,160,000ريال
1 سال
.org ویژه
11,160,000ريال
1 سال
11,160,000ريال
1 سال
11,160,000ريال
1 سال
.info
20,460,000ريال
1 سال
20,460,000ريال
1 سال
20,460,000ريال
1 سال
.biz
18,600,000ريال
1 سال
18,600,000ريال
1 سال
18,600,000ريال
1 سال
.name
11,160,000ريال
1 سال
11,160,000ريال
1 سال
11,160,000ريال
1 سال
.co ویژه
32,240,000ريال
1 سال
32,240,000ريال
1 سال
32,240,000ريال
1 سال
.me
16,740,000ريال
1 سال
16,740,000ريال
1 سال
16,740,000ريال
1 سال
.agency
17,500,000ريال
1 سال
17,500,000ريال
1 سال
17,500,000ريال
1 سال
.work
7,440,000ريال
1 سال
7,440,000ريال
1 سال
7,440,000ريال
1 سال
.company
13,020,000ريال
1 سال
13,020,000ريال
1 سال
13,020,000ريال
1 سال
.business
13,020,000ريال
1 سال
13,020,000ريال
1 سال
13,020,000ريال
1 سال
.site
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.shop
33,480,000ريال
1 سال
33,480,000ريال
1 سال
33,480,000ريال
1 سال
.asia
9,500,000ريال
1 سال
9,500,000ريال
1 سال
9,500,000ريال
1 سال
.eu
5,000,000ريال
1 سال
5,000,000ريال
1 سال
5,000,000ريال
1 سال
.de
5,000,000ريال
1 سال
5,000,000ريال
1 سال
5,000,000ريال
1 سال
.fr
8,500,000ريال
1 سال
8,500,000ريال
1 سال
8,500,000ريال
1 سال
.app
7,036,300ريال
1 سال
7,036,300ريال
1 سال
7,036,300ريال
1 سال
.com.tw
14,000,000ريال
1 سال
14,000,000ريال
1 سال
14,000,000ريال
1 سال
.ir
700,000ريال
1 سال
700,000ريال
1 سال
700,000ريال
1 سال
.ws
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.tw
7,915,900ريال
1 سال
7,915,900ريال
1 سال
7,915,900ريال
1 سال
.cc
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.green
69,440,000ريال
1 سال
69,440,000ريال
1 سال
69,440,000ريال
1 سال
.ca
27,280,000ريال
1 سال
27,280,000ريال
1 سال
27,280,000ريال
1 سال
.art
15,500,000ريال
1 سال
15,500,000ريال
1 سال
15,500,000ريال
1 سال
.tech
20,694,900ريال
1 سال
20,694,900ريال
1 سال
20,694,900ريال
1 سال
.best
38,113,400ريال
1 سال
38,113,400ريال
1 سال
38,113,400ريال
1 سال
.dk
N/A
N/A
N/A
.top
4,397,700ريال
1 سال
4,397,700ريال
1 سال
4,397,700ريال
1 سال
.group
5,863,600ريال
1 سال
5,863,600ريال
1 سال
5,863,600ريال
1 سال
.trade
3,836,000ريال
1 سال
3,836,000ريال
1 سال
3,836,000ريال
1 سال
.events
12,604,000ريال
1 سال
12,604,000ريال
1 سال
12,604,000ريال
1 سال
.travel
N/A
0ريال
2 سال
0ريال
2 سال
.coop
N/A
0ريال
2 سال
0ريال
2 سال
.link
N/A
0ريال
2 سال
0ريال
2 سال
.xyz
N/A
0ريال
2 سال
0ريال
2 سال
.blog
25,420,000ريال
1 سال
25,420,000ريال
1 سال
25,420,000ريال
1 سال
.ceo
101,060,000ريال
1 سال
101,060,000ريال
1 سال
101,060,000ريال
1 سال
.city
19,220,000ريال
1 سال
19,220,000ريال
1 سال
19,220,000ريال
1 سال
.clinic
48,360,000ريال
1 سال
48,360,000ريال
1 سال
48,360,000ريال
1 سال
.cloud
18,600,000ريال
1 سال
18,600,000ريال
1 سال
18,600,000ريال
1 سال
.dev
14,260,000ريال
1 سال
14,260,000ريال
1 سال
14,260,000ريال
1 سال
.docter
89,280,000ريال
1 سال
89,280,000ريال
1 سال
89,280,000ريال
1 سال
.coach
48,360,000ريال
1 سال
48,360,000ريال
1 سال
48,360,000ريال
1 سال
.io
62,000,000ريال
1 سال
62,000,000ريال
1 سال
62,000,000ريال
1 سال
.ltd
21,700,000ريال
1 سال
21,700,000ريال
1 سال
21,700,000ريال
1 سال
.pro
21,080,000ريال
1 سال
21,080,000ريال
1 سال
21,080,000ريال
1 سال
.wiki
23,560,000ريال
1 سال
23,560,000ريال
1 سال
23,560,000ريال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.


 افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

 انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود! *


* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده