ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com ویژه
4,530,000ريال
1 سال
4,530,000ريال
1 سال
4,530,000ريال
1 سال
.net ویژه
5,140,000ريال
1 سال
5,140,000ريال
1 سال
5,140,000ريال
1 سال
.org ویژه
5,140,000ريال
1 سال
5,140,000ريال
1 سال
5,140,000ريال
1 سال
.info
9,450,000ريال
1 سال
9,450,000ريال
1 سال
9,450,000ريال
1 سال
.biz
8,540,000ريال
1 سال
8,540,000ريال
1 سال
8,540,000ريال
1 سال
.name
5,140,000ريال
1 سال
5,140,000ريال
1 سال
5,140,000ريال
1 سال
.co ویژه
14,750,000ريال
1 سال
14,750,000ريال
1 سال
14,750,000ريال
1 سال
.me
6,650,000ريال
1 سال
6,650,000ريال
1 سال
6,650,000ريال
1 سال
.agency
6,650,000ريال
1 سال
6,650,000ريال
1 سال
6,650,000ريال
1 سال
.work
3,620,000ريال
1 سال
3,620,000ريال
1 سال
3,620,000ريال
1 سال
.company
6,040,000ريال
1 سال
6,040,000ريال
1 سال
6,040,000ريال
1 سال
.business
6,040,000ريال
1 سال
6,040,000ريال
1 سال
6,040,000ريال
1 سال
.site
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.shop
15,400,000ريال
1 سال
15,400,000ريال
1 سال
15,400,000ريال
1 سال
.asia
5,440,000ريال
1 سال
5,440,000ريال
1 سال
5,440,000ريال
1 سال
.eu
3,020,000ريال
1 سال
3,020,000ريال
1 سال
3,020,000ريال
1 سال
.de
3,020,000ريال
1 سال
3,020,000ريال
1 سال
3,020,000ريال
1 سال
.fr
4,797,740ريال
1 سال
4,797,740ريال
1 سال
4,797,740ريال
1 سال
.app
7,036,300ريال
1 سال
7,036,300ريال
1 سال
7,036,300ريال
1 سال
.com.tw
8,160,000ريال
1 سال
8,160,000ريال
1 سال
8,160,000ريال
1 سال
.ir
160,000ريال
1 سال
160,000ريال
1 سال
160,000ريال
1 سال
.ws
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.tw
7,915,900ريال
1 سال
7,915,900ريال
1 سال
7,915,900ريال
1 سال
.cc
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.green
25,400,000ريال
1 سال
25,400,000ريال
1 سال
25,400,000ريال
1 سال
.ca
5,140,000ريال
1 سال
5,140,000ريال
1 سال
5,140,000ريال
1 سال
.art
4,230,000ريال
1 سال
4,230,000ريال
1 سال
4,230,000ريال
1 سال
.tech
20,694,900ريال
1 سال
20,694,900ريال
1 سال
20,694,900ريال
1 سال
.best
38,113,400ريال
1 سال
38,113,400ريال
1 سال
38,113,400ريال
1 سال
.dk
N/A
N/A
N/A
.top
4,397,700ريال
1 سال
4,397,700ريال
1 سال
4,397,700ريال
1 سال
.group
5,863,600ريال
1 سال
5,863,600ريال
1 سال
5,863,600ريال
1 سال
.trade
3,836,000ريال
1 سال
3,836,000ريال
1 سال
3,836,000ريال
1 سال
.events
12,604,000ريال
1 سال
12,604,000ريال
1 سال
12,604,000ريال
1 سال
.travel
N/A
0ريال
2 سال
0ريال
2 سال
.coop
N/A
0ريال
2 سال
0ريال
2 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده