ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length
:domain در دسترس نیست
در دسترس است!

Contact Support to Purchase
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی

در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

مشاهده بر اساس دسته بندی

قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com ویژه
8,000,000ريال
1 سال
8,000,000ريال
1 سال
8,000,000ريال
1 سال
.net ویژه
9,000,000ريال
1 سال
9,000,000ريال
1 سال
9,000,000ريال
1 سال
.org ویژه
9,000,000ريال
1 سال
9,000,000ريال
1 سال
9,000,000ريال
1 سال
.info
16,500,000ريال
1 سال
16,500,000ريال
1 سال
16,500,000ريال
1 سال
.biz
15,000,000ريال
1 سال
15,000,000ريال
1 سال
15,000,000ريال
1 سال
.name
9,000,000ريال
1 سال
9,000,000ريال
1 سال
9,000,000ريال
1 سال
.co ویژه
26,000,000ريال
1 سال
26,000,000ريال
1 سال
26,000,000ريال
1 سال
.me
11,500,000ريال
1 سال
11,500,000ريال
1 سال
11,500,000ريال
1 سال
.agency
12,000,000ريال
1 سال
12,000,000ريال
1 سال
12,000,000ريال
1 سال
.work
6,000,000ريال
1 سال
6,000,000ريال
1 سال
6,000,000ريال
1 سال
.company
10,500,000ريال
1 سال
10,500,000ريال
1 سال
10,500,000ريال
1 سال
.business
10,500,000ريال
1 سال
10,500,000ريال
1 سال
10,500,000ريال
1 سال
.site
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.shop
27,000,000ريال
1 سال
27,000,000ريال
1 سال
27,000,000ريال
1 سال
.asia
9,500,000ريال
1 سال
9,500,000ريال
1 سال
9,500,000ريال
1 سال
.eu
5,000,000ريال
1 سال
5,000,000ريال
1 سال
5,000,000ريال
1 سال
.de
5,000,000ريال
1 سال
5,000,000ريال
1 سال
5,000,000ريال
1 سال
.fr
8,500,000ريال
1 سال
8,500,000ريال
1 سال
8,500,000ريال
1 سال
.app
7,036,300ريال
1 سال
7,036,300ريال
1 سال
7,036,300ريال
1 سال
.com.tw
14,000,000ريال
1 سال
14,000,000ريال
1 سال
14,000,000ريال
1 سال
.ir
160,000ريال
1 سال
160,000ريال
1 سال
160,000ريال
1 سال
.ws
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.tw
7,915,900ريال
1 سال
7,915,900ريال
1 سال
7,915,900ريال
1 سال
.cc
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
9,381,800ريال
1 سال
.green
56,000,000ريال
1 سال
56,000,000ريال
1 سال
56,000,000ريال
1 سال
.ca
9,000,000ريال
1 سال
9,000,000ريال
1 سال
9,000,000ريال
1 سال
.art
7,000,000ريال
1 سال
7,000,000ريال
1 سال
7,000,000ريال
1 سال
.tech
20,694,900ريال
1 سال
20,694,900ريال
1 سال
20,694,900ريال
1 سال
.best
38,113,400ريال
1 سال
38,113,400ريال
1 سال
38,113,400ريال
1 سال
.dk
N/A
N/A
N/A
.top
4,397,700ريال
1 سال
4,397,700ريال
1 سال
4,397,700ريال
1 سال
.group
5,863,600ريال
1 سال
5,863,600ريال
1 سال
5,863,600ريال
1 سال
.trade
3,836,000ريال
1 سال
3,836,000ريال
1 سال
3,836,000ريال
1 سال
.events
12,604,000ريال
1 سال
12,604,000ريال
1 سال
12,604,000ريال
1 سال
.travel
N/A
0ريال
2 سال
0ريال
2 سال
.coop
N/A
0ريال
2 سال
0ريال
2 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.


 افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

 انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود! *


* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده