یافتن محصولات و سرویس ها

میزبانی وب آلمان 250 مگابایت
فضا :250 مگابایت
پهنای باند :30 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

3,759,000ريال سالانه
میزبانی وب آلمان 500 مگابایت
فضا :500مگابایت
پهنای باند :25گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

5,370,000ريال سالانه
میزبانی وب آلمان 1000 مگابایت
فضا :1000 مگابایت
پهنای باند :90گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

8,950,000ريال سالانه
میزبانی وب آلمان 3000 مگابایت
فضا :3000 مگابایت
پهنای باند :130گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

13,425,000ريال سالانه
میزبانی وب آلمان 5000 مگابایت
فضا :5000مگابایت
پهنای باند :2000گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

20,137,500ريال سالانه
میزبانی وب آلمان 10000مگابایت
فضا :10000 مگابایت
پهنای باند :600 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

25,418,000ريال سالانه
میزبانی وب آلمان 20000مگابایت
فضا :20000 مگابایت
پهنای باند :600 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
LeaseWeb دیتاسنتر:

33,115,000ريال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution