میزبانی وب 500 مگابایت
 • 500مگابایت فضا
 • 25گیگابایت پهنای باند
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب 1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت فضا
 • 90گیگابایت پهنای باند
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب 3000 مگابایت
 • 3000 مگابایت فضا
 • 130گیگابایت پهنای باند
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب 5000 مگابایت
 • 5000مگابایت فضا
 • 2000گیگابایت پهنای باند
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution