3,255,000ريال
سالانه
میزبانی وب 250 مگابایت
فضا
250 مگابایت
پهنای باند
30 گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
4,650,000ريال
سالانه
میزبانی وب 500 مگابایت
فضا
500مگابایت
پهنای باند
25گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
7,750,000ريال
سالانه
میزبانی وب 1000 مگابایت
فضا
1000 مگابایت
پهنای باند
90گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
11,625,000ريال
سالانه
میزبانی وب 3000 مگابایت
فضا
3000 مگابایت
پهنای باند
130گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
17,437,500ريال
سالانه
میزبانی وب 5000 مگابایت
فضا
5000مگابایت
پهنای باند
2000گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
22,010,000ريال
سالانه
میزبانی وب 10000مگابایت حرفه ای
فضا
10000 مگابایت
پهنای باند
600 گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر
28,675,000ريال
سالانه
میزبانی وب 20000مگابایت حرفه ای
فضا
20000 مگابایت
پهنای باند
600 گیگابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
پست الکترونیک
نامحدود
پشتبانی
دارد
بکاپ روزانه
دارد
بیمه
دارد
LeaseWeb دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution