یافتن محصولات و سرویس ها

میزبانی ایران 250 مگابایت
فضا :250 مگابایت
پهنای باند :30گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

3,759,000ريال سالانه
میزبانی ایران 500 مگابایت
فضا :500 مگابایت
پهنای باند :60گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

300,000ريال سالانه
میزبانی ایران 1000مگابایت
فضا :1000 مگابایت
پهنای باند :90گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

8,950,000ريال سالانه
میزبانی ایران 3000مگابایت
فضا :3000 مگابایت
پهنای باند :120گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

13,425,000ريال سالانه
میزبانی ایران 5000 مگابایت
فضا :5000 مگابایت
پهنای باند :500گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

1,125,000ريال سالانه
میزبانی ایران 10000 مگابایت
فضا :10000 مگابایت
پهنای باند :500گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

1,420,000ريال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution