یافتن محصولات و سرویس ها

پایه ایران 250 مگابایت
فضا :250 مگابایت
پهنای باند :30گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

1,500,000ريال سالانه
پیشرفته ایران 500 مگابایت
فضا :500 مگابایت
پهنای باند :60گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

7,000,000ريال سالانه
حرفه ای ایران 1000مگابایت
فضا :1000 مگابایت
پهنای باند :90گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

3,300,000ريال سالانه
استاندارد ایران 3000مگابایت
فضا :3000 مگابایت
پهنای باند :120گیگابایت
Directadmin:کنترل پنل
پست الکترونیک: نامحدود
پشتبانی : دارد
بکاپ روزانه : دارد
بیمه : دارد
Parsonlineدیتاسنتر:

2,100,000ريال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution