میزبانی وب 250 مگابایت
 • 250 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا
 • 90 گیگابایت پهنای باند
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب 1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت فضا
 • 150گیگابایت پهنای باند
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب 3000 مگابایت
 • 3000 مگابایت فضا
 • 250گیگابایت پهنای باند
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود پست الکترونیک
 • دارد پشتبانی
 • دارد بکاپ روزانه
 • دارد بیمه
 • LeaseWeb دیتاسنتر
میزبانی وب 5000 سازمانی

Powered by WHMCompleteSolution