میزبانی وب سازمانی

میزبانی وب 250 مگابایت


 
3,375,000ريال
6 Aylık

250 مگابایت فضا

50 گیگابایت پهنای باند

کنترل پنل Cpanel

نامحدود پست الکترونیک

دارد پشتبانی

دارد بکاپ روزانه

دارد بیمه

LeaseWeb دیتاسنتر

میزبانی وب 500 مگابایت


 
5,625,000ريال
6 Aylık

500 مگابایت فضا

90 گیگابایت پهنای باند

کنترل پنل Cpanel

نامحدود پست الکترونیک

دارد پشتبانی

دارد بکاپ روزانه

دارد بیمه

LeaseWeb دیتاسنتر

میزبانی وب 1000 مگابایت


 
11,000,000ريال
6 Aylık

1000 مگابایت فضا

150گیگابایت پهنای باند

کنترل پنل Cpanel

نامحدود پست الکترونیک

دارد پشتبانی

دارد بکاپ روزانه

دارد بیمه

LeaseWeb دیتاسنتر

میزبانی وب 3000 مگابایت


 
13,500,000ريال
6 Aylık

3000 مگابایت فضا

250گیگابایت پهنای باند

کنترل پنل Cpanel

نامحدود پست الکترونیک

دارد پشتبانی

دارد بکاپ روزانه

دارد بیمه

LeaseWeb دیتاسنتر

میزبانی وب 5000 سازمانی


 
20,875,000ريال
6 Aylık

Powered by WHMCompleteSolution